UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS  MOSTAGANEM
FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET DE L’INFORMATIQUE
DEPARTEMENT DE SCIENCES DE LA MATIERE
Tronc commun G1
    Matière : Info1
Nom Prénom Test 1 Test 2
1 BACHOUCHE KHEIRA 20,00  
2 BELADDJEL OUMELKHEIR 20,00  
3 AGBOUBI NADJET 11,00  
4 BACHIR BEY HASNIA 5,00  
5 AFER AYA 20,00  
6 MOKHTAR ZINEB 15,00  
7 BELKHALFA IMENE 17,00  
8 BELKHELFA FATIMA 20,00  
9 BELDJILALI KADA 12,00  
10 BENAMAR ZOHRA 20,00  
11 BENSSALAH DOUAA AMINA 20,00  
12 KARA MOSTEFA ZAZA 20,00  
13 BELHANAFI ABDELWAHAB 8,00  
14 AIT NAMANE KARIM 10,00  
15 BAIZID KAOUTER 16,00  
G2
    Matière :Info1
Nom Prénom Test 1 Test 2
1 CHEMOUMA AHLEM AYA 20,00  
2 BOUMAZA KHADIDJA 4,00  
3 BOUCHAOUTA ASMA 14,00  
4 BERDJI MOHAMED EL AMINE 11,50  
5 KUFONGA MAFIOS 10,00  
6 BOURAHLA DOUNIA 6,00  
7 BOUZID KAOUTER 20,00  
8 BOUTAOULA WAFAA 9,00  
9 CHERIEF KAMEUR 13,00  
10 BERBER NOURHENE 17,00  
11 BENKERDAGH IKRAM 11,00